Terminy

Zgłoszenie uczestnictwa: do 30 czerwca 2010.

Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 30 czerwca 2010.

Nadesłanie streszczenia referatu: do 10 lipca 2010.
Streszczenie nie powinno przekraczać 3 stron.

Przyjazd uczestników przewidywany jest w dniu 21.09.2010 w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Zakwaterowanie w ośrodku odbywać będzie się już w dniu 21.09.2010 od godziny 16:00. W przypadku wcześniejszego przyjazdu prosimy o kontakt z kierownikiem ośrodka. W dniu 21.09.2010 przewidziana jest kolacja w godzinach od 18:30 do 21:30. Rejestracja uczestników odbywać się będzie w następujących terminach:
w dniu 21.09.2010 w godzinach 16:00 – 21:00,
w dniu 22.09.2010 w godzinach 8:00 – 12:00.

Uroczyste rozpoczęcie konferencji nastąpi w dniu 22.09.2010 o godzinie 9:30.

Obrady rozpoczną się 22 września 2010 w godzinach przedpołudniowych, a zakończą 24 września 2010 w porze obiadowej.