Koszty

Opłata konferencyjna wynosi:

w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym: 854 zł;
w przypadku zakwaterowania w pokoju 2-osobowym: 793 zł.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, koszt noclegów (21/22, 22/23, 23/24) i posiłków (od kolacji 21.09 do obiadu 24.09), opłatę klimatyczną oraz imprezę towarzyszącą.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na następujący rachunek bankowy:

ZUT Szczecin
Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/w Szczecinie
02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

z dopiskiem
OKNMUT 2010, imię i nazwisko uczestnika