Rejestracja

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać na podany poniżej adres e-mail lub adres pocztowy, na formularzu zgłoszeniowym pobranym poprzez jeden z poniższych linków.

formularz zgłoszeniowy w formacie odt (OpenOffice)

formularz zgłoszeniowy w formacie docx (MS Office)

formularz zgłoszeniowy w formacie doc (starsze wersje MS Office)

Koszty udziału w konferencji zostaną ogłoszone wkrótce.

E-mail konferencji: knm@zut.edu.pl

Adres pocztowy konferencji:

XIV Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych
Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin