Kontakt

Korespondencję prosimy kierować na adres:

XIV Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych
Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

E-mail konferencji: knm@zut.edu.pl