Informacje

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w Świnoujściu, ul. Komandorska 5, w Domu Pracy Twórczej Akademii Morskiej w Szczecinie.

Lokalizacja ośrodka na mapie (oznaczenie A):


Wyświetl większą mapę

Uwaga: Aby dotrzeć do ośrodka, w którym odbędzie się konferencja, należy najpierw skorzystać z jednej z przepraw promowych.

Osoby przyjeżdżające samochodem mogą skorzystać z przeprawy promowej Centrum (,,Karsibór”).

Osoby, które przyjadą pociągiem lub busem ze Szczecina mogą skorzystać z przeprawy promowej Świnoujście – Warszów (,,Bielik”). Przeprawa Świnojuście – Warszów jest dostępna dla wszystkich pasażerów pieszych, a w przypadku samochodów przejeżdżających w godzinach 4:00-22:00 – tylko dla samochodów zaopatrzenia i mieszkańców Świnoujścia.

Lokalizacja przeprawy i rozkład promów dostępne są na stronie http://www.swinoujscie.pl/283

Niezmotoryzowani uczestnicy konferencji na trasie Szczecin-Świnoujście mogą skorzystać z połączenia obsługiwanego przez busy. Przystanek znajduje się nad dworcem kolejowym, skrzyżowanie ul. Owocowej i al. 3-go Maja (wyjście z peronów kładką w kierunku gmachu Dyrekcji Kolejowej).

Dokładny rozkład jazdy znajduje się na stronie http://www.komunikacja.uznam.net.pl

Terminy

Zgłoszenie uczestnictwa: do 30 czerwca 2010.

Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 30 czerwca 2010.

Nadesłanie streszczenia referatu: do 10 lipca 2010.
Streszczenie nie powinno przekraczać 3 stron.

Przyjazd uczestników przewidywany jest w dniu 21.09.2010 w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Zakwaterowanie w ośrodku odbywać będzie się już w dniu 21.09.2010 od godziny 16:00. W przypadku wcześniejszego przyjazdu prosimy o kontakt z kierownikiem ośrodka. W dniu 21.09.2010 przewidziana jest kolacja w godzinach od 18:30 do 21:30. Rejestracja uczestników odbywać się będzie w następujących terminach:
w dniu 21.09.2010 w godzinach 16:00 – 21:00,
w dniu 22.09.2010 w godzinach 8:00 – 12:00.

Uroczyste rozpoczęcie konferencji nastąpi w dniu 22.09.2010 o godzinie 9:30.

Obrady rozpoczną się 22 września 2010 w godzinach przedpołudniowych, a zakończą 24 września 2010 w porze obiadowej.

Opłata konferencyjna wynosi:

w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym: 854 zł;
w przypadku zakwaterowania w pokoju 2-osobowym: 793 zł.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, koszt noclegów (21/22, 22/23, 23/24) i posiłków (od kolacji 21.09 do obiadu 24.09), opłatę klimatyczną oraz imprezę towarzyszącą.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na następujący rachunek bankowy:

ZUT Szczecin
Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/w Szczecinie
02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

z dopiskiem
OKNMUT 2010, imię i nazwisko uczestnika

Rejestracja

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać na podany poniżej adres e-mail lub adres pocztowy, na formularzu zgłoszeniowym pobranym poprzez jeden z poniższych linków.

formularz zgłoszeniowy w formacie odt (OpenOffice)

formularz zgłoszeniowy w formacie docx (MS Office)

formularz zgłoszeniowy w formacie doc (starsze wersje MS Office)

Korespondencję prosimy kierować na adres:

XIV Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych
Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

E-mail konferencji: knm@zut.edu.pl


KOMUNIKATY