Organizatorzy

ORGANIZATOREM KONFERENCJI jest

Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 48, 70-311 Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest uniwersytetem powstałym 1 stycznia 2009 r. z połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie. >>

Korespondencję prosimy kierować na adres:
XIV Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych
Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

E-mail konferencji: knm@zut.edu.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Stanisław Ewert-Krzemieniewski – przewodniczący
e-mail: ewert@zut.edu.pl

dr Maria Szmuksta-Zawadzka
e-mail: mszmuksta@zut.edu.pl

dr Ewa Ignaczak
e-mail: Ewa.Ignaczak@zut.edu.pl

mgr Adam Bohonos

dr Ilona Iglewska-Nowak

dr Przemysław Kamiński

dr Romualda Lizak

mgr Marta Olszewska

dr Monika Perl

dr Wiktor Radzki