Program

Program konferencji w formacie pdf

********

PROGRAM XIV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUCZANIE MATEMATYKI W UCZELNIACH TECHNICZNYCH

Świnoujście, 22 – 24 września 2010

Wtorek – 21 września

Od godz. 16.00 –  Rejestracja uczestników w ośrodku

18.30 – 21.30  –  Kolacja

Środa  – 22 września

7.30 – 9.00   –  Śniadanie

9.15 – 9.20   –  Otwarcie konferencji

9.20 – 9.30   –  Wystąpienie Prorektora ds. Kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. dr hab. inż. Witolda Biedunkiewicza.

9.30 – 10.10   –  Wojciech Mitkowski Uwagi o nauczaniu matematyki na wydziałach   elektrycznych”, AGH w Krakowie (członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego).

10.10 – 10.50   – Jacek Soroka Matematyka nauczana a stosowana w pracach naukowo-badawczych”, ZUT w Szczecinie.

10.50 – 11.30  –  Krzysztof Szajowski Teoria decyzji dla inżynierów”, Politechnika Wrocławska.

11.30 – 12.00   –  Przerwa na kawę

12.00 – 12.30   –  Maciej Grzesiak Humanizm w nauczaniu matematyki”, Politechnika Poznańska.

12.30 – 13.00   –  Marek Małolepszy O e-learningu, matematyce i  … pieniądzach”, Politechnika Łódzka.

13.00 – 13.30   –  Agnieszka Patyk Anglojęzyczne nauczanie matematyki – problemy i ich e-learningowe rozwiązania”, Politechnika Gdańska.

13.30 – 14.00   –  Anna Olek, Sławomir Jagodziński, Jakub Szczepaniak Nauczanie matematyki w języku  angielskim na przykładzie zajęć prowadzonych w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ”, Politechnika Łódzka.

14.00        –  Obiad

16.00 – 16.30   –  Barbara Wikieł, Irena Łaguna Uwarunkowania wyników egzaminu maturalnego z matematyki i ich związek z ocenami z matematyki studentów I roku Politechniki Gdańskiej”, Politechnika Gdańska.

16.30 – 17.00   –  Liliana JanickaKorespondencyjny kurs matematyki prowadzony przez Instytut Matematyki i Informatyki  Politechniki Wrocławskiej”, Politechnika Wrocławska.

17.00 – 17.30   –  Przemysław Kamiński „Nowa matura z matematyki a przygotowanie na studia techniczne”, ZUT w Szczecinie.

17.30 – 18.00   –  Z. Kasperski, H. Ścięgosz, A. Chwastyk Wymagane kompetencje w zakresie
matematyki a poziom studentów I roku Politechniki Opolskiej”,
Politechnika Opolska.

18.00 – 19.30   – Kolacja

Czwartek  – 23 września

7.30 – 9.00   –  Śniadanie

9.00 – 9.40   –  Waldemar Hołubowski Precyzja sformułowania zadań matematycznych”, Politechnika Śląska w Gliwicach.

9.40 – 10.10   –  Jakub Szczepaniak,  S. Jagodziński,   A. Olek Strategie poszukiwania optymalnego partnera i inne nietypowe zastosowania rachunku prawdopodobieństwa”, Politechnika  Łódzka.

10.10 – 10.40   – Izabela Jóźwik, M. Terepeta Nauczanie przedmiotu Statystyka i Rachunek Prawdopodobieństwa na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności na przykładzie kierunku Biotechnologia”, Politechnika Łódzka.

10.40 – 11.00  –  Przerwa na kawę

11.00 – 11.30 – Paweł Ignaczak Wykład z matematyki z wykorzystaniem komputera”, ZUT w Szczecinie.

11.30 – 12.00  – Monika Kijewska Problemy znajdowania podziałów  domatycznych grafów a ich zastosowania”, Akademia Morska.

12.00 – 12.30 –  Lech Kasyk Metoda splotów funkcji gęstości zmiennych losowych w zagadnieniach nawigacyjnych”, Akademia Morska w Szczecinie.

12.30          – Obiad

13.15 – 18.30   – Wycieczka

19.30 – 22.30   – Uroczysta kolacja

Piątek – 24 września

7.30 – 9.00  –  Śniadanie

9.00  – 9.30 – Teresa WiniarskaZajęcia wyrównawcze z matematyki na Politechnice Krakowskiej”, Politechnika Krakowska.

9.30 – 10.00 – Grażyna Hajduk – Chmielewska „Kilka uwag o nauczaniu matematyki w Polsce. Wyniki poszczególnych szkół w świetle raportu PISA”, ZUT w Szczecinie.

10.00 – 10.30 –  Anna Waliszewska O pewnej metodzie aktywizacji studentów w procesie nauczania matematyki”, Politechnika Łódzka.

10.30 – 11.00 – Ewa Ignaczak „Kontrowersje wokół wybranych światowych rankingów uniwersyteckich ”, ZUT w Szczecinie.

11.00 – 11.20 –  Przerwa na kawę

11.20 – 12.45 –  Dyskusja – podsumowanie obrad

12.45 – 13.00 –  Zakończenie konferencji

13.00         –  Obiad