Komitet Programowy

prof. dr hab. Krzysztof Szajowski, Politechnika Wrocławska – przewodniczący

dr hab. Przemysław Grzegorzewski, Politechnika Warszawska, członek Rady Naukowej IBS PAN

dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, Politechnika Śląska

dr Ewa Ignaczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

doc. dr Andrzej Just, Politechnika Łódzka

dr Rafał Kalinowski, Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. dr inż. Jerzy Klamka, Politechnika Śląska

prof. dr hab. Marek Lassak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr Marian Majchrowski, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Członek RGSzW

prof. dr hab. Kazimierz Nikodem, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

prof. dr hab. Zbigniew Olszak, Politechnika Wrocławska

dr hab. Zdzisław Porosiński, Politechnika Wrocławska

doc. dr Jędrzej Wierzejewski, Politechnika Wrocławska

doc. dr Barbara Wikieł, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Teresa Winiarska, Politechnika Krakowska

doc. dr Jerzy Wyborski, Politechnika Warszawska