Komitet Organizacyjny

dr Stanisław Ewert-Krzemieniewski – przewodniczący
e-mail: ewert@zut.edu.pl

dr Maria Szmuksta-Zawadzka
e-mail: mszmuksta@zut.edu.pl

dr Ewa Ignaczak
e-mail: Ewa.Ignaczak@zut.edu.pl

mgr Adam Bohonos

dr Ilona Iglewska-Nowak

dr Przemysław Kamiński

dr Romualda Lizak

mgr Marta Olszewska

dr Monika Perl

dr Wiktor Radzki