Studium Matematyki ZUT

Organizatorem konferencji jest

Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 48, 70-311 Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest uniwersytetem powstałym 1 stycznia 2009 r. z połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie. >>

Korespondencję prosimy kierować na adres:
XIV Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych
Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

E-mail konferencji: knm@zut.edu.pl